XXXI Concurs Nacional de Cartells de Festes de Moros i Cristians 2009

BASES
1. Podran concursar tots els artistes que ho desitgen, podent presentar cada un màxim de tres originals, que hauran de ser inèdits.
2. El tema serà Moros i Cristians, portant la llegenda de: “Festes Patronals de Moros i Cristians en honor al Santíssim Crist de la Suor, octubre 2009, Calp”. Serà indispensable portar el símbol del Penyal d’Ifac.
3. Les obres aniran muntades sobre tauler o bastidor, i la grandària d’estes serà de 50 x 70 cm. (Per requisits de la imprempta és necessari deixar lliure de text, no de dibuix, un espai de 2 cm. en el perímetre del cartell).
4. Els treballs seran en color podent emprar-se la tècnica i materials desitjats, sempre que la seua reproducció no oferisca dificultats tècniques en òfset (s’exclouran les tintes en or i plata).
5. Al dors de cada obra figurarà un lema que serà comú per a totes les obres d’un mateix autor. Este lema apareixerà en l’exterior d’un sobre tancat, en l’interior del qual s’indicarà el nom, cognoms, domicili, telèfon i NIF de l’autor. No es signarà cap obra. Els sobres seran oberts una vegada siga dictat el concurs. Les obres que participen en el concurs hauran d’estar en els llocs destinats a la seua arreplegada, abans del 20 de novembre del 2008.
6. El jurat estarà format per persones qualificades que en el seu moment seran nomenades per l’Associació.
7. La resolució del jurat, que serà públic, tindrà lloc el dia 23 de novembre del 2008 a les 20.30 hores en l’Aula Pedro Pastor de Calp. Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert. La resolució del jurat serà inapel•lable. Tost el cartells presentats seran exposats fins el 6 de gener 2009
8. S’establix un premi de 1.050 Euros.
9. Els cartells premiats quedaran en propietat de l’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist del Suor de Calp, la qual farà ús dels mateixos a la seua sencera llibertat.
10. Les obres es podran presentar en: Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”, Avinguda Masnou 1 de Calp.
11. Els treballs no premiats, podran ser retirats en la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixa” des del 9 al 20 de gener del 2008. Les obres que no siguen arreplegades en este termini passaran a poder de l’Associació, que disposarà d’elles com crega oportú.
12. L’Associació no es fa responsable dels danys que fortuïtament pogueren ocasionar-se a les obres presentades.
13. La participació en este concurs suposa la total acceptació d’estes bases.
BASES per al XXI Concurs “Juvenil i Infantil” de Cartells de Festes de Moros i Cristians

1. Podrà concórrer a este concurs tota persona no major de 17 anys que siga resident a Calp.
2. Les dimensions de les obres seran les corresponents a un full de mida A4 en categoria Infantil i A3 en categoria Juvenil
3. A més del lema en l’exterior del sobre, en el seu interior, al costat de les dades personals s’indicarà l’edat de l’autor. No es signarà cap obra.
4. S’establixen dos categories:
Infantil (fins a 12 anys d’edat), amb un sol premi per valor de 150 Euros.
Juvenil (de 13 a 17 anys d’edat), amb un sol premi per valor de 210 Euros.
Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert.
5. El jurat estarà format per persones qualificades que en el seu moment seran nomenades per l´organització.
6. Els cartells premiats quedaran en propietat de l’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor de Calp, la qual farà ús dels mateixos a la seua sencera llibertat.
7. Les obres es podran presentar en: Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà, de Calp. Avda. Masnou, 1
8. La resolució d’este concurs, igual que l’anterior, serà el 28 de novembre del 2008 en l’Aula Pedro Pastor” de Calp, a les 20.30 hores.
9. Els treballs no premiats, podran ser retirats en la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixa” des del 10 al 20 de gener del 2009. Les obres que no siguen arreplegades en este termini passaran a poder de l’Associació, que disposarà d’elles com crega oportú.
10. L’Associació no es fa responsable dels danys que fortuïtament pogueren ocasionar-se a les obres presentades.
11. La participació en este concurs suposa la total acceptació d’estes bases.

Deja un comentario