IX Concurs de Composició de Música Festera “Vila de Calp” modalitat “Marxa Cristiana”

L’Ajuntament de Calp, en col•laboració amb l’Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor i la Unió Musical Calp-Ifach, convoca el IX CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA inspirada en les festes de Moros i Cristians d’acord amb les següents :
BASES:

1.- Els participants podran presentar a concurs quantes composicions desitgen. Aquestes seran originals, inèdites i aptes per a desfilada. No hauran d’haver sigut interpretades en públic amb anterioritat.
2.- Es disposarà d’un únic premi dotat amb 3.000 €
Un accèssit de 600 €
3.- Es lliurarà un sobre amb el lema que l’autor crega convenient i dins del sobre estarà
l’obra original, tres còpies de l’obra i un sobre tancat amb el mateix lema i en l’interior d’este, haurà d’incloure el nom i cognoms de l’autor, N:I:F, adreça, telèfon i declaració jurada que complix la primera de les bases. Els concursants hauran de tindre en compte que tant els originals com les còpies no estiguen firmats ni presenten cap inscripció o cap signe que suggerisca el nom de l’autor.
4.- El termini de presentació dels originals acaba el 5 de DESEMBRE del 2008, hauran de ser entregats o remesos a la següent adreça:

CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA
AJUNTAMENT DE CALP
CASA DE CULTURA “JAUME PASTOR I FLUIXÀ ”
AVGDA. MASNOU, 1
CALP 03710 ( ALACANT)

5.- Finalitzat el termini d’admissió hi haurà una selecció prèvia de les obres presentades efectuada per un jurat tècnic, integrat per professionals de reconeguda solvència. Dit jurat seleccionarà un màxim de tres obres, les quals tindran consideració de finalistes.
6.- Les obres seleccionades com a finalistes seran interpretades per la Unió Musical Calp Ifach, en un concert que tindrà lloc el dissabte 14 de març del 2009 a les 21 hores en l’auditori de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixa” de Calp. En este acte, el jurat presidit per l’Alcalde o pel Regidor delegat de Cultura, i integrat per tres professionals de notòria solvència en el món musical decidiran la composició guanyadora. Procedint-se en eixe moment a l’obertura de la plica i, per tant, a conéixer el nom de l’autor de la composició guanyadora,
El sistema d’elecció per a atorgar el premi de l’accèssit serà per mitjà de votació del públic assistent.

*El comité organitzador determinarà el títol d’aquestes composicions.
7.- Les obres seleccionades no guanyadores podran ser retirades o sol•licitades en el termini d’un mes a partir del dia en què se celebre el concurs en la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”de Calp. Passat este termini quedaran a disposició del comité organitzador. En el cas que l’autor sol•licite la devolució de les obres es farà càrrec de les despeces que això ocasione
8.- Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’organització, que podran editar-les tant per mitjans litogràfics com per mitjans sonors. Els drets d’autor seran del compositor.
9.- Serà obligat mencionar tant en els programes de concerts, com en les edicions impreses i en les de mitjans sonors en què figure l’obra guanyadora la llegenda següent:

” PREMI IX CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA VILA DE CALP”
10.- El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de les seues bases. Qualsevol imprevist serà resolt a criteri del jurat.
11.- El jurat podrà declarar desert el present concurs.
12.- Els originals hauran de ser presentats d’acord amb la plantilla que es presenta al final de les bases, sent obligada l’aportació de “partichelas”, així com guió i/o partitura per triplicat.

PARTITURES I/O GUIÓ DEL DIRECTOR

Flautes ( 1a i 2a )
Oboés ( 1r i 2n)
Flautí
Fagot
Requint
Clarinets ( Pral., 1r, 2n, 3r )
Clarinet baix
Saxòfons alts La meua b ( 1r i 2n )
Saxòfons tenors Si b (1 y2º )
Saxòfons baríton La meua b
Fliscorns Si b ( 1r i 2n )
Trompetes Si b (1a, 2a i 3a )
Trompes ( 1a , 2a i 3a )
Trombons en Do ( 1r,2é y3º )
Bombardins (1 i 2n )
Baixos ( 1r i 2n )
Percussió: la que l’autor estime convenient, sempre que puga incloure’s en un desfilada.
Dolçaina: la utilització d’aquest instrument queda a disposició dels compositors, no sent obligat.

Deja un comentario