Concurso Música Festera
Arriba - Dalt ] Subvenciones ] Rueda de Prensa 10/10/01 ] Teatre Septembre 2001 ] [ Concurso Música Festera ] Octubre 2002 ] Octubre 2001 ] Octubre 2000 ] Octubre 1999 ] Alacant 1982 ] Presidents ] Junta Directiva ] Asambleas ] Himne de l'Associació ] Partitura de l'Himne ]

 

Arriba - Dalt
Concurso Música 2003
Concurso Música 2002
Concurso Música 2001

Fiestas y Eventos

Costa Blanca

Dinero y Seguros

Directorio de Empresas

Director Financiero

Consultas Abogados

Asesorías y Gestorías

Directorio ABC

 

VIII CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA “VILA DE CALP”
Modalitat “Pasdoble Fester”
L'Ajuntament de Calp en col•laboració amb l'Associació de Moros i
Cristians Santíssim Crist de la Suor i la Unió Musical Calp-Ifach convoca
el VIII CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA inspirada en les festes de
Moros i Cristians, d'acord amb les següents
Bases:
1.- Els participants podran presentar a concurs quantes composicions
desitgen. Aquestes seran originals, inèdites i aptes per a desfilada. No
hauran d'haver estat interpretades en públic amb anterioritat.
2.- Es disposarà d'un únic premi dotat amb 3.000 €.
2.1Un accèssit de 600 €.
3.- Es lliurarà un sobre amb el lema que l'autor crega convenient i dins
del sobre estarà l'obra original, tres còpies de l'obra i un sobre tancat
amb el mateix lema i en l'interior d'este haurà d'incloure el nom i
cognoms de l'autor, N.I.F. adreça, telèfon i declaració jurada que complix
la primera de les bases. Els concursants hauran de tindre en compte que
tant el original com les còpies no estiguen signats, ni presenten cap
inscripció o qualsevol signe que suggerisca el nom de l'autor.
4.- El termini de presentació dels originals acaba el 14 de DESEMBRE de
2007, hauran de ser entregats o remesos a la següent adreça:
CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA
AJUNTAMENT DE CALP
CASA DE CULTURA “JAUME PASTOR I FLUIXÀ”
Av. MASNOU, 1
CALP 03710 (ALACANT)
5.- Finalitzat el termini d'admissió haurà una selecció prèvia de les
obres presentades efectuada per un jurat tècnic, integrat per
professionals de reconegut prestigi en el món de la música. Este jurat
seleccionarà un màxim de tres obres, les quals tindran consideració de
finalistes.
6.- Les obres seleccionades com a finalistes seran interpretades per la
Unió Musical Calp-Ifach, en un concert que tindrà lloc el dissabte 19
d’abril de 2008 a les 21 hores en l'auditori de la Casa de Cultura “Jaume
Pastor i Fluixà” de Calp. En este acte el jurat, presidit per l’alcalde o
pel Regidor Delegat de Cultura, i integrat per tres professionals de
prestigi en el món musical, decidiran la composició guanyadora. Un
tribunal popular integrat per representants de cadascuna de les entitats
organitzadores del concurs (Ajuntament de Calp, Associació de Moros i
Cristians Santíssim Crist de la Suor i Unió Musical Calp-Ifach) atorgarà
l’accèssit, procedint-se en este moment a l'obertura de les pliques i, per
tant, a conèixer el nom de l'autor de la composició guanyadora, així com
de la composició guanyadora de l’accèssit. El comitè organitzador
determinarà el títol d'estes composicions.
7.- Les obres seleccionades no guanyadores podran ser retirades o
sol•licitades en el termini d'un mes a partir del dia que se celebre el
concurs en la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”de Calp. Passat
aquest les obres quedaran a disposició del comité organitzador.
8.- Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l'organització, que
podran editar-les tant per mitjans litogràfics com per mitjans sonors. Els
drets d'autor seran del compositor.
9.- Serà obligat mencionar tant en els programes de concerts, com en les
edicions impreses i en les de mitjans sonors en les quals figure l'obra
guanyadora la següent llegenda:

“PREMI VIII CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA VILA DE CALP”
10.- El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de
les seues bases. Qualsevol imprevist serà resolt a criteri del jurat.
11.- El jurat podrà declarar desert el present concurs.
12.- Els originals hauran de ser presentats d'acord a la plantilla que es
presenta al final de les bases, sent obligada l'aportació de
“partichelas”, així com guió/i o partitura per triplicat.
PARTITURA I/O GUIÓ DEL DIRECTOR
Flautes (1ª i 2ª)
Oboès (1º i 2º)
Flautí
Fagot
Requint
Clarinets (Pral., 1º, 2º, 3º)
Clarinet baix
Saxòfons alts Mi b (1º i 2º)
Saxòfons tenors Si b (1º i 2º)
Saxòfon baríton Mi b
Fliscorns Si b (1º i 2º)
Trompetes Si b (1ª, 2ª i 3ª)
Trompes (1ª, 2ª i 3ª)
Trombons (1º, 2º i 3º)
Bombardins (1º i 2º)
Baixos (1º i 2º)
Percussió: tota la que l'autor estime convenient, sempre que puga
incloure's en una desfilada.
Dolçaina: la utilització d'aquest instrument queda a la disposició dels
compositors, no sent obligat.