Destí Turístic
Arriba - Dalt ]

 

Arriba - Dalt

Fiestas y Eventos

Costa Blanca

Dinero y Seguros

Directorio de Empresas

Director Financiero

Consultas Abogados

Asesorías y Gestorías

Directorio ABC

 

La Vila turística de Calp està situada al Nord de la Província d'Alacant, en la comarca de la Marina Alta, entre les poblacions de Benissa i Altea, tot ocupant una superfície de 22,9 km2 amb una altitud mitjana de 20 m. sobre el nivell del mar.

Castellano

A Calp, es distingeixen tres grans nuclis clarament diferenciats que són el casc urbà, les platges i les urbanitzacions en les quals varia completament el tipus de construcció urbanística, la distribució de l'espai i els habitants.
El Penyal d'Ifach és l'element geogràfic més característic i emblemàtic de Calp que el diferència de la resta dels destins turístics de la Mediterrània. Es tracta d'una formació rocosa de 332 m d'alçària que s'endinsa 1 Km. en el mar i divideix el litoral en dues grans badies, en les quals s'hi troben les dues platges més importants de Calp: la de "la Fossa'' al Nord i la de "l'Arenal-Bol" al Sud.
La magnitud de les seues dimensions i la seua excepcional bellesa el fan meréixer el sobrenom de “Símbol de la Costa Blanca”, essent a més a més declarat Parc Natural en 1987 pel seu gran valor científic i paisatgístic.  
En ell s'hi troba l'Aula de la Natura, que és un edifici destinat a centre d' informació i, en conjunt, està regit per una Junta Rectoral constituïda per a regular el seu ús i protegir l'ecosistema.
A més del Penyal d'Ifach i les Salines, destaquen les platges i  cales que s'estenen al llarg dels 13 Km. de litoral tot constituint els components base del producte turístic que respon al model “sol i platja”.
La configuració de l'oferta d'allotjament que inicià l'esmentat model es remunta als anys seixanta, com a conseqüència de l'expansió en la construcció urbanística de segones residències deguda a una forta demanda de procedència estrangera motivada per la climatologia i per factors de caràcter socio-econòmic.
Aquesta circumstància fou aprofitada per constructors i promotors immobiliaris i ha fet que en l'actualitat l'oferta d'allotjament predominant a Calp siga de tipus extrahoteler amb més de 80.000 places distribuïdes en apartaments, cases (6.000 cases, 4.000 amb piscina) i bungalows, tot essent minoritària l'oferta hotelera que compta amb 1.800 places repartides en 10 establiments.
En funció d'aquests factors podem distingir dos tipus de turisme a Calp:
Turisme residencial. format pels propietaris de les vivendes, procedents en la seua majoria de Centre-Europa. S'estan a Calp durant tot l'any, excepte en estiu que tornen als seus països i lloguen la seua propietat directament o a través de les agències. Aquest turisme suposa un gran increment en la població que dels 16.000 censats, arriba als 25.000 - 30.000 habitants.
Turisme vacacional: composat per famílies jovents i de mitjana edat procedents d'Espanya i Centre-Europa, que visiten Calp principalment en època estiuenca. La major part d'aquest segment organitza el viatge de forma individual tot desplaçant-se amb vehicle propi i utilitzant l'allotjament de la seua propietat o contractant-lo a través de les agències de lloguer.
Durant el mes d'agost, s'arriba a registrar una ocupació de 150.000 persones, amb el que es produeix una profunda transformació en el funcionament normal de les infrastructures i serveis.
Per aportar algunes dades que reflecteixen aquesta variació els diré que el consum d'aigua en temporada baixa és de 4 milions de litres/dia i al mes d'agost passa a ser de 15 milions de litres/dia. En escombraries, i considerant els mateixos períodes, l'increment va de 30 Tm/dia a 110 Tm/dia.
Aquesta situació obliga a que l'Ajuntament de Calp tinga que adaptar-se ràpidament amb l'ampliació d’infrastructures bàsiques, habilitació d'aparcaments, prestació de serveis de tots els tipus, sanitat, seguretat, etc., per a garantir un perfecte funcionament i la satisfacció de les necessitats dels usuaris. La progressiva evolució de la demanda turística en els darrers anys ha motivat que el destí turístic de Calp haja hagut d'adaptar la seua oferta als nous gustos i exigències que es plantejaven, per a mantenir les seues quotes de mercat. Per això, un dels objectius prioritats del departament municipal de turisme ha estat i és, el d'aprofitar millor els recursos existents per a ampliar l'oferta complementària al “sol i platja”, i oferir un major ventall de possibilitats d'oci, sempre orientant totes les seues actuacions cap a  la demanda.
En aquest sentit, a més de mantenir la cura de les platges i els recursos naturals, s'ha potenciat l'oferta històrico-cultural amb la creació de museus, rehabilitació d'edificis antics, decoració de façanes i organització d'activitats culturals en la nova Casa de Cultura d'uns 9.000 m2. També la gastronòmica, a través de la recuperació de plats autòctons i la seua promoció per mitjà dels establiments de la localitat.
En esports s'han introduït noves activitats a les ja tradicionals aquàtiques, com és el senderisme, i s'ha incrementa la difusió dels esports d' aventura.
També es dedica especial atenció al servei d' informació turística i post-venta que es presta des de les oficines de turisme a través de la posada en marxa de programes d'especial atenció al client i a l'empresari local. Durant l'any funcionen oficines situades en punts estratègics de la localitat ampliant-se a 6 en temporada estival i també allarguen els horaris d'apertura.
La promoció del destí se centra per una part en consolidació dels mercats actuals i, per altra, en la introducció a mercats potencials.
En funció d'aquests objectius es realitzen distintes accions promocionals:
Assistència a fires de turisme nacionals i internacionals, bé conjuntament amb les institucions turístiques de la Comunitat Autònoma, o bé de forma individual.
Celebració d'activitats concertades en mercats d'origen.
Organització de promocions especials i visites de professionals a Calp.
En totes les actuacions que du endavant la Regidoria de Turisme es dóna participació i consideració al sector empresarial local, tot intentant fer cada volta més estretes les relacions entre el sector públic i privat. Fruit d'això és el "Consell Municipal de Turisme de Calp" organisme format per representants polítics i empresarials que funciona des de l'any 1994.
Queda fer menció a les relacions institucionals que Calp manté amb els organismes públics turístics d'àmbit nacional i internacional, com l'Agència Valenciana de Turisme, l'Organització Mundial de Turisme, Patronat de la Costa Blanca, Cambra de Comerç d'Alacant, OMJET, FEPET, FIJET i les Associacions periodistes de València i Alacant, amb els que tracta d'intensificar la cooperació i col.laboració en matèria turística.
JUAN ROSELLÓ MARTÍNEZ 
Traduït per Toni Roderic