L'ermita Sant Joan hui
Arriba - Dalt ] L'ermita Sant Joan ] [ L'ermita Sant Joan hui ] L'ermita Sant Joan 280 Aniversari ] La Creu de la Cometa ] Abu-S-Salt-Umayya ] 22/06/2001 1 ] 22/06/2001 2 ]

 

 Avui, als finals de l'any 1.998 ens trobem amb, pràcticament, la mateixa ermita dels nostres avantpassats. En 1.997 es van celebrar els seus dos-cents - vuitanta anys d'existència més o menys provada. Als actes d'aquella data els podreu veure en la secció dedicada a ells. Mentre tant anem a veure com és avui la nostra ermita.

En primer lloc tenim l'altar on segueix els nostre Sant Joan (xiquet) donat per En José Cabrera de Benissa, com hem dit abans. La figura es d'escaiola i, per tant, el seu valor crematístic és molt menut. Baix la figura podem apreciar el pedestal, de fusta, que segon totes les nostres investigacions si pertany l'original i per tant és l'únic que resta dels ornaments originals de l'ermita.

Davant de l'altar ens troben en la taula d'actes que està realitzada en obra i taulells i sense cap de valor. Aquesta taula d'obra substitueix a l'original de fusta que es va cremar.
Fins aquest any, l'ermita no disposava de cap tipus d'il·luminació que no fora els ciris típics. Aquests ciris es col·loquen en unes lluminàries de ferro situades a les parets de l'ermita. Aquestes lluminàries, de les que desconeixem la seva procedència, no tenen ningú valor o interès que nosaltres coneguérem.

Podem veure a l'esquerra una altaret. Aquest altaret si té la seva història i la passem a desenvolupar
.
"... era molt comú arreu de la nostra contrada disposar d'uns altarets de fusta que restaven per un temps limitat a casa de cadascú dels creients. Al fons de l'alteret n'hi havia una espècie de vidriola on cada família posava unes xicotetes almoines. Cada cert temps els frares de l'església a qui pertanyia l'altaret passaven a recollir-les.

Com els nostres paisans eren més prop a Benissa que a Calp i la relació, tant familiar com econòmica era molt estreta amb els primers, decidiren anar als convent de Benissa i demanar-los el altaret que avui tenim. L'altaret correspons a la 'Purísima xiqueta' patrona del poble de Benissa. Aquesta curiositat és per que varis dels residents al lloc de La Cometa eren descendent de Benissa i, per tant, professaven molta devoció aquesta verge.

Els flares del convent, veient de la dificultat d'anar molt sovint a La Cometa per l'almoina. pensaren que era millor "vendre'ls" l'altaret i ho feren per un import de 150 pessetes. Aquest fet va ocórrer el 2 d'agost de 1.950 sent presidenta Na Maria del Rosario Moreno..."

El rebut d'aquesta adquisició és aquest:

Per conèixer millor el funcionament d'aquests altarets vos recomanem llegir l'article d'en Bernat Capó: Costumari Valencià. Coses de poble. (Ed. del Bullent 1992) en l'apartat referit als altarets casolans.

La nostra ermita té un gravat en relleu a tipus d'adorn per totes les seves parets que, segons ens conten els més vells, era de color blau a tipus d'orla rectilínia. És prou fàcil que properament s'intente recuperar aquest gravat en relleu.

Pel que resta la nostra ermita ja no te res més i sols ens queda detallar la reforma de la portalada d'entrada feta recentment (l'any 1981) i finançada per una ajuda de la diputació d'Alacant. La sol·licitud d'aquesta ajuda la va fer En Antonio Tur Pineda el 15 de desembre de 1.980 i va ser aprovat pel consistori el 23 de gener de 1.981 (núm.  registre 297. data 21.01.81)

De qualsevol manera la nostra ermita sí que ha tingut fortes e importants adquisicions arrel del seu 280 aniversari. Aquestes incorporacions anem a detallar-les seguidament.

Bernat Banyuls i Sala

Página :   1   2   3   4   5   6    7

[ Anterior ]      [ Próxima ]